Artikelen

2012

Steenwijkerweg|Heerenveenseweg, Over de weg in Wolvega, 1828 – 2012, p. 46 – 62. Uitgave gemeente Weststellingwerf. Oplage 1000.

2001

De aktuele steat fan Fryslân. Onder redactie van P. Hemminga. Hoofdstuk 8, De ûndogenske Fries, geschreven door Peter R. Boomsma en Peter Travaille, p. 202 – 227. Geeft de stand van zaken weer op het gebied van justitie, criminaliteit en politie rond het jaar 2000 in Fryslân. Het eerste exemplaar is begin 2002 aangeboden aan de commissaris van de koningin in Fryslân. Het boek is uitgegeven door de Fryske Akademy.

Kneppelfreed. Het woord als wapen (p. 21 – 24). Artikel in Fryslân: nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur (7e jaargang, juni 2001), uitgegeven door het Fries Genootschap.

1998

200 jaar ministerie van justitie, 1798 – 1998.

In 1998 is een cd gemaakt in opdracht van de Penitentiaire Inrichting Zwolle. De cd bevat 18 nummers van diverse artiesten en schrijvers zoals Mezzo Macho, Jérôme Reehuis, Adriaan Morriën en Emmy Verhey. Ik was verantwoordelijk voor de teksten van de cd. Oplage: 12.500.

1998

Begaan met uitgaan. Een verkenning naar uitgaansgeweld in de Leeuwarder binnenstad.

Geschreven, samen met drs. J. de Vries, wetenschappelijk medewerker van politie Friesland, in opdracht van politie Friesland en Openbaar Ministerie te Leeuwarden als concreet actiepunt van Nee! tegen geweld, het plan van aanpak na de dood van Meindert Tjoelker. Het rapport (38 pagina’s) is een kleinschalig fenomeenonderzoek in een relatief klein gebied. Het rapport is in juni 1998 aangeboden aan de toenmalige burgemeester van Leeuwarden.

1998

Fedde Schurer as politikus, beweger, dichter.

Dit boekje (52 pagina’s) werd in 1998 uitgegeven door het Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum (FLMD) te Leeuwarden. Het is nummer 20 in de serie Byskriften. Het boekje is de schriftelijke weergave van een symposium, dat werd gehouden op 16 mei 1998 te Veenwouden. Sprekers waren Martin van Amerongen, Hij was politicus noch journalist (7-18), Peter Boomsma, Fedde Schurer en Kneppelfreed (19-32) en Freark Dam, Fedde Schurer, de dichter (33-50).

1995

Lid van de redactiecommissie van Honderd jaar gemeenschapsregime in Esserheem, Veenhuizen, 1895 – 1995 van G.E. de Vries. Dit boek van 328 pagina’s is in 1995 uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van gevangenis Esserheem. Verder zaten in de redactiecommissie prof.dr. A.H. Huussen jr, gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen en dr. M.A.W. Gerding, provinciaal historicus van Drenthe.

Meest recente projecten

Type uw zoekwoord en druk op enter