Boeken
Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon.

Na mijn afstuderen in 1988 op het onderwerp Kneppelfreed, is op 16 november 1998 het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan mr. drs. C. Bangma, toenmalig districtschef van het politiedistrict Midden Friesland. Het boek, 128 pagina’s, is uitgegeven bij Uitgeverij Van Wijnen in Franeker. De oplage bedraagt 1500. Het boek is uitverkocht.

Naast veel aandacht in de media (onder andere interviews met Omrop Fryslân TV, Omrop Fryslân Radio, Met het oog op morgen, lokale media en diverse huis-aan-huisbladen van de Friese Pers), waren er vele positieve recensies in diverse media zoals het Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, Vrij Nederland, De Volkskrant, NRC Handelsblad, Het Parool en Trouw.

NRC Handelsblad

“Peter Boomsma’s documentaire biedt een levendig beeld van een datum in de twintigste-eeuwse Friese geschiedenis. (…) Tegelijkertijd levert Boomsma, met zin voor detail en fraaie citaten, een vol kleurige facetten geslepen zakspiegeltje, waarin de Nederlander, Deen, Welshman, Stellingwerver of Bask van onze dagen kan kijken als hij denkt over hoe het straks moet met zijn taal en cultuur in dat grote `imperialistische’ Europa.”

Leeuwarder Courant

“Boomsma verhaalt van die sensationele dag in een vlot geschreven, lezenswaardig en objectief betoog.”

gerelateerde projecten

Type uw zoekwoord en druk op enter

Achter het hek, binnen de muren. Werken en leven in gevangenis Esserheem.Hercules van de Wâlden